********************************************************************************
Seznam změn software Conto Order

Consulta Bürotechnik, s.r.o.
http://www.consulta.cz
********************************************************************************
verze 2.1.1 25.11.2020
* při neexistujícím nebo zakázaném PLU ve verzi 2.0.9 a 2.1.0 se nezobrazovalo
chybové hlášení v okně

verze 2.1.0 5.11.2020
+ podpora zařízení s OS Android 11
+ záloha a obnova vzhledu do souboru XML má nyní vynucenou volbu cílové složky
+ nová funkce PLU info zobrazit stav skladu a další informace o PLU ze serveru.
Lze použít HW scanner. Vyžaduje Conto verze min. 4.0.1.4
* možnost použít v ContoOrderu platbu s ID vyšším než 9

verze 2.0.9 26.8.2020
+ záloha a obnova vzhledu do souboru XML
+ podpora platebních terminálů SumUp, vyžaduje Conto min. 4.0.1.0 a modul platební
terminál Conto Server
+ při delší prodlevě komunikace při načítání PLU ze serveru (více jak 1 sec.)
se zobrazí okno s průběhem komunikace, stejně jako u ostatní komunikace

verze 2.0.8 18.5.2020
+ funkce změna DPH má nové možnosti (na položku, do zavření, do zaplacení a
pro klienta) vyžaduje Conto min. 4.0.0.11
+ nová funkce změna DPH na účet (s sebou, na místě), vyžaduje Conto min. 4.0.0.11
+ zobrazení názvu DPH u položek na obrazovce účtu/stolu/pokoje, vyžaduje Conto
min. 4.0.0.11.
+ možnost zadat url místo IP adresy serveru /např.: office.contoorder.cz/
* editace funkce změna subjektu zobrazovala seznam DPH místo subjektů a obráceně

verze 2.0.7 28.1.2020
+ nová funkce změna DPH na následující položku, vyžaduje Conto min. 4.0.0.5.
+ funkce předběžný účet upozorní na neodeslané položky na účtu
+ povolena funkce nastavení stavu skladu
* pokud nastala chyba tisku na interní tiskárně, v seznamu účtů zůstal účet
zobrazený až do příštího otevření.

verze 2.0.6 22.10.2019
+ podpora tisku objednávek do kuchyně na tiskárně z aplikace Conto Order.
V editaci seznamu zařízení v konfigurátoru je to typ kuchyňská tiskárna Conto
Order (TKO). Vyžaduje Conto min. 4.0.0.4.
* po objednání PLU s nastaveným ručně zadávaným textem z náhledu zůstal náhled
otevřený

verze 2.0.5 30.9.2019
* před přenosem celého účtu je povinné napřed odeslat objednávku na server.
přenos neodeslaných položek vytisknul 2x objednávku.

verze 2.0.4 12.9.2019
+ nová funkce Cenová hladina server - přepíná cenovou hladinu základní, na účet
nebo na položku obdobně, jako standardní klient. Vyžaduje Conto min. 4.0.0.3.
+ Conto Order akceptuje přednastavenou cenovou hladinu na účtech. Vyžaduje
Conto min. 4.0.0.3.

verze 2.0.3 16.7.2019
+ možnost nastavit v parametrech mobilního číšníka automatické načtení otevřených
účtů na Conto Orderu po přihlášení obsluhy. Vyžaduje Conto min. 4.0.0.2
* funkce skupina zboží korunou při refundaci přidala položku kladnou částkou
* na tiskárně BT se netisknou informační tagy <sect_/>

verze 2.0.2 20.6.2019
+ po zaplacení se zobrazí okno s informacemi o platbě. Zobrazování lze vypnout
v konfigurátoru v parametrech klienta
+ možnost zadání přijaté částky platby - při platbě se zobrazí okno se zadáním
+ možnost nastavit v konfigurátoru v možnostech mobilního číšníka řazení
položek, náhledů, skupin a oddělení podle názvu (vyžaduje Conto min. 4.0.0.1)
+ položky s příznakem zakázat prodej se nezobrazí ani v náhledech
+ možnosti položek nezobrazovat v náhledech a neodesílat do mobilního číšníka
platí také pro funkci náhled
+ nová funkce pro tisk kopie objednávky (vyžaduje Conto min. 4.0.0.1). Vhodná
v případě chyby tisku kuchyňské tiskárny
+ zrušena kontrola připravenosti tiskáren před tiskem, v případě chyby tisku
účtu nebo objednávky použijte funkce kopie objednávky / kopie účtu
+ pokud je účet prázdný, vymaže se ze seznamu otevřených účtů při zavření
* pokud účet obsahoval položky současně všechny stornované, zůstal zablokovaný
pro ostatní klienty až do zaplacení. Takový účet se odblokuje při zavření účtu,
a při platbě se zároveň zaplatí částkou 0.

verze 2.0.1 18.4.2019
* po přenosu stolu na jiný zůstával původní stůl v seznamu otevřených stolů

verze 2.0 1.4.2019
+ nové funkce příjem a výdej zboží a zadání inventury. Vyžaduje Conto verze min.
4.0
* kryptovaná komunikace se serverem Conto. Vyžaduje Conto verze min. 4.0

verze 1.7 5.12.2018
+ podpora HW scanneru čárových kódů na terminálech Sunmi L2 (Zebra)
+ podpora SW scanneru čárových kódů na terminálech Sunmi V1 a V1s (nová funkce
skenovat PLU)
+ nová funkce pro zadání počtu
+ nová funkce PLU přímé korunou
+ podpora EAN kódů dle nastavení EAN (EAN s informací o váze, přihlášení obsluhy,
otevření stolu / účtu, platba a sleva), vyžaduje Conto verze min. 3.2.1.5
+ pokud Conto nemá licencovaný modul restaurační funkce, po přihlášení
anebo po zaplacení se automaticky otevře účet přímý prodej, vyžaduje Conto
verze min. 3.2.1.5
* na Sunmi P2 Lite se nezobrazovaly správně české znaky
- zrušen automatický dotaz na cenu položky při ceně 0, použijte novou funkci
PLU přímé korunou

verze 1.6 27.06.2018
+ podpora tiskáren využívající Android třídu Imaging (např. Bixolon SPP-R200)
+ podpora tiskáren používajících službu Text (např. POS System Sunmi V1)
* aktualizace seznamu zařízení BlueTooth mohla zobrazit chybu

verze 1.5 30.04.2018
+ podpora funkcí přímý prodej a refundace transakce (vyžaduje Conto 3.1.0.0)
* pokud byly v názvech použité znaky &, nezobrazovaly se na displeji

verze 1.4 22.02.2018
+ na panel výběru PLU lze přidat také náhled a seznam náhledů

verze 1.3 11.12.2017
+ možnost platit kartou i přes platební terminál

verze 1.2 3.11.2017
* funkce storno a částečná platba položky s funkcí poloviční porce se neprovedly

verze 1.1 24.10.2017
+ funkce pro tisk předběžného účtu
+ funkce pro přepínání subjektů / DIČ
+ funkce pro prodej poloviční porce
* seznam otevřených účtů je seřazen podle ID účtu
* rabat (sleva/přirážka) zobrazí podrobnější popis chyby stejně jako klient

verze 1.0 26.9.2017
* první verze